Rozdelenie farieb

Výber farieb

Výber vhodnej aplikácie povrchovej úpravy pre finálny výrobok je potrebné zvážiť z niekoľkých hľadísk.V súčasnej dobe s príchodom nových výrobcov na náš trh sa zmenila štruktúra práškových farieb. V povrchových úpravách sa uplatňujú nové technológie ktoré významne prispievajú k dokonalejšej protikoróznej ochrane materiálov. Povrchová úprava má zabezpečiť požadované vlastnosti povrchu z hľadiska funkčného, alebo estetického. Keďže aplikácia práškových farieb je ekonomicky výhodná a ekologicky neškodná, začínajú práškové farby z väčšej miery nahrádzať bežne používané tekuté farby.

Práškové farby podľa použitia:

Vnútorné (interiérové)

 • Práškové farby Epoxidové

Môžu byť použité na veľký rozsah výrobkov. Dobre odolávajú korózii a chemickým vplyvom. Majú slabú odolnosť voči UV žiareniu. Všeobecne sú vhodné na výrobky, ktoré nebudú používané v exteriéri.

 • Práškové farby Epoxipolyesterové (hybrid)

Základnú štruktúru farieb tvoria polyesterové živice, ktoré sú vhodne zmiešané s epoxidovými živicami. Vzhľadom na vlastnosti produktu, môže byť použitý na veľký rozsah výrobkov: zo železa, hliníku, zliatin zinku atď. Využitie prevažne v interiéroch, ale dajú sa použiť aj na predmety krátkodobo používané vonku. Hlavné využitie je na bielu techniku a ďalšie elektrospotrebiče, nábytok, domáce potreby a pre interiéry automobilov.

Vonkajšie (exteriérové)

 • Práškové farby Polyesterové

Základnú štruktúru farieb tvoria polyestrové živice bez TGCI a špeciálnych pigmentov s odolnosťou voči ÚV žiareniu. Vďaka vlastnostiam nasýtených polyesterových živíc je hlavné využitie v priemysle. Veľmi vysoká odolnosť proti UV žiareniu a klimatickým vplyvom umožňuje použitie týchto materiálov v stavebníctve, pre poľnohospodárske stroje, automobilové príslušenstvo, kostry bicyklov, záhradné a kempovacie potreby. Všeobecne sú vhodné pre vonkajšie použitie.

 • Práškové farby Polyuretánové

Tenká, húževnatá vrstva. Využitie na povrchoch u ktorých je vyžadovaná dekoratívna kvalita. Sú vhodné na vonkajší nábytok, pre automobilový priemysel, lietadlá a v architektúre. Sú to najstabilnejšie a najodolnejšie práškové náterové hmoty. Podľa ich zloženia môžu dosahovať výnimočných vlastností. Používajú sa teda tam, kde je vyžadovaná odolnosť proti chemikáliám, rozpúšťadlám a slnečným lúčom. Kvalitou sa blížia k najlepším tekutým náterovým hmotám. Sú drahšie než polyesterové práškové hmoty.

Výber práškových farieb podľav zhľadu výsledného povrchu

Podľa lesku výsledného povrchu

 • vysokolesklé
 • lesklé
 • pololesklé, resp. hodvábny lesk
 • matné

Podľa typu povrchu výsledného povrchu

 • hladké
 • jemná štruktúra
 • hrubá štruktúra
 • antiky
 • kladivkové

Výber farieb podľa farebného odtieňa

 • odtiene podľa vzorkovnice RAL
 • špeciálne odtiene (rôzne imitácie napr. ocele, medi, zlata, eloxu, mramoru, dreva, perlové, reflexné a pod.)
 • metalizované
 • sanitárne odtiene
 • bezfarebné laky

Tomáš Tomaško

Osloboditeľov 43, 040 17 Košice

 

Tel : +421905574172

Tel : +421905424418

 

Email 1: aries@aries.eu.sk

Email 2: komaxitaries@gmail.com

 

IČO : 32528361

DIČ: 1020651225

IČ DPH : SK1020651225

Copyright ©  2024 Tomáš Tomaško – ARIES   |  All Rights Reserved   |   Designed & Developed by Tomáš Grendel