Práškové lakovanie (komaxitovanie)

O práškovom lakovaní

Princíp

Práškové lakovanie (komaxitovanie) je druh vrstvy, ktorý je nanášaný ako voľne tečúci, suchý prášok. Hlavný rozdiel medzi konvenčnými kvapalnými farbami a práškovými farbami je, že práškové farby nepotrebujú rozpúšťadlá. Vrstva farby sa zvyčajne nanáša elektrostaticky a potom sa vytvrdí za tepla. Prášok môže byť termoplast alebo termoset polymér. Výsledná vrstva je tvrdšia ako pri bežných farbách. Práškové farby sa používajú predovšetkým na nátery kovov, ako sú napríklad kovové časti domácich spotrebičov, hliníkových líšt a profilov, bicyklov, rôznych konštrukcií a zvarencov, diskov automobilov a pod..

Väčšina práškových náterových hmôt má veľkosť častíc v rozmedzí od 30 do 50 μm, s teplotou mäknutia asi 80°C, s teplotou topenia 150°C, a vytvrdzujú sa pri teplote okolo 200°C minimálne 10 až 15 minút. Najbežnejší spôsob nanášania práškových farieb na kovové predmety je nanášanie prášku na kovové predmety použitím elektrostatických alebo korónových pištolí. Pištoľ odovzdá prášku kladný elektrický náboj, ktorý sa potom nastrieka na uzemnený predmet mechanickým alebo pneumatickým striekaním ku ktorému je vplyvom elektrostatického náboja silne priťahovaný. Ďalším typom pištolí sú TRIBO pištole. V tomto prípade sa prášok nabíja trením pozdĺž steny teflónovej trubice. Tieto nabité častice prášku potom priľnú k uzemnenému podkladu. TRIBO pištole nemajú niektoré problémy u ktorých sa stretávame pri elektrostatických pištoliach ako je zadná ionizácia a efekt Faradayovej klietky.

Predúprava výrobkov

Príprava pred nanášaním práškových farieb spočíva v odmastení, odstránení iných nečistôt, oxidov kovov, pozostatkov po zváraní. Tieto úkony môžu byť vykonávané pomocou rôznych chemických a mechanických metód. Chemické predúpravy zahŕňajú použitie fosfátov, alebo chromátov ponorením alebo striekaním. Ďalším spôsobom prípravy povrchu pred náterom je známy ako tryskanie a pieskovanie. Jedná sa o mechanický spôsob prípravy povrchu pri ktorom dochádza okrem odstránenia nečistôt aj k zdrsneniu povrchu, čo priaznivo pôsobí na priľnavosť náteru k povrchu výrobku.

Výhody práškového lakovania

  • bezodpadová technológia s minimom odpadového materiálu, jednoduché zneškodnenie odpadu
  • recyklovateľnosť práškovej farby, ktorá nepriľnula na povrch výrobkov
  • bez rozpúšťadiel
  • bez ťažkých kovov
  • jednovrstvový náter
  • lepšie mechanické, chemické a protikorózne vlastnosti
  • lepšie prekrytie hrán ( estetickejší vzhľad povrchu )

Tomáš Tomaško

Osloboditeľov 43, 040 17 Košice

 

Tel : +421905574172

Tel : +421905424418

 

Email 1: aries@aries.eu.sk

Email 2: komaxitaries@gmail.com

 

IČO : 32528361

DIČ: 1020651225

IČ DPH : SK1020651225

Copyright ©  2024 Tomáš Tomaško – ARIES   |  All Rights Reserved   |   Designed & Developed by Tomáš Grendel