EKP M+Z1

Striekacia pištoľ EKP M+Z1 je elektrokinetická (TRIBO) pištoľ určená na nanášanie práškových farieb. Prášková farba sa v tomto type striekacích pištolí elektrostatický nabíja prechodom práškovej farby cez trubicu zo špeciálneho plastu. Tento systém je vhodný pre tvarovo členité dielce, hlboké dutiny, drôtený program, vrchné vrstvy a opravy už nastriekaných dielcov. Prednosťou pištole je jednoduchosť a s tým spojená spoľahlivosť, jednoduchá zmena odtieňa a minimálne investičné náklady na celé pracovisko. Dostatočnej elektrizácie sú schopné prevažne práškové farby epoxidové, ale aj niektoré epoxy-polyesterové a dokonca existujú aj čisté polyesterové, vyvinuté pre (tribostatické) nanášanie.

TRIBO PRSTEN 03

Striekacia pištol TRIBO PRSTEN 03 je elektrokinetická (TRIBO) pištoľ určená na nanášanie práškových farieb. Prášková farba sa v tomto type striekacích pištolí elektrostatický nabíja prechodom práškovej farby cez trubicu zo špeciálneho plastu. Tento systém je vhodný pre tvarovo členité dielce, hlboké dutiny, drôtený program, vrchné vrstvy a opravy už nastriekaných dielcov. Prednosťou pištole je jednoduchosť a s tým spojená spoľahlivosť, jednoduchá zmena odtieňa a minimálne investičné náklady na celé pracovisko. Dostatočnej elektrizácie sú schopné prevažne práškové farby epoxidové, ale aj niektoré epoxy-polyesterové a dokonca existujú aj čisté polyesterové, vyvinuté pre (tribostatické) nanášanie. Táto striekacia pištoľ sa od predchádzajúceho typu líši tým, že nemá zásobníkovú nádržku na farbu, ale je vybavená čerpadlom práškovej farby.

Wagner Power Gun

Striekacie zariadenie Wagner Power Gun je principiálne podobné zariadeniu Nordson Encore. Striekaný prášok nabíja vysoké napätie generované elektronikou zariadenia. Výška vysokého napätia dosahuje až 100 000 V. Od predchádzajúceho zariadenia sa líši tým, že jeho súčasťou je mobilná jednotka s elektronikou, vibračným stolom a čerpadlom striekaného prášku. Zariadenie je teda mobilnejšie ako predchádzajúce. Vibračný stôl naviac umožňuje odoberať prášok priamo z jeho pôvodného obalu, čo skracuje technologické časy na čistenie systému pri zmene farby.

Vypaľovacia pec

Vypaľovacia pec je určená na vypaľovanie výrobkov po nanesení práškovej farby. Teplota v peci dosahuje 180°C – 200°C. Pec je vybavená troma plynovými horákmi s nepriamym ohrevom s celkovým výkonom 120kw. Výrobky sa do pece zavážajú podvesným dopravníkom. Toto usporiadanie uľahčuje presúvanie a manipuláciu s ťažšími, alebo rozmernejšími výrobkami. Po zavezení do pece sa nanesená farba na výrobku nataví, vytvorí súvislý povlak a následne vytvrdne. Po vychladnutí je výrobok okamžite použiteľný. Nakoľko je nutné aby každý výrobok vošiel do pece je pec zároveň aj limitujúcim faktorom čo sa týka veľkosti výrobku, ktorý vieme v našej lakovni povrchovo upraviť

Rozmery pece sú : 7000 x 1150 x 1900 mm

Striekací box

Striekací box je určený na zachytávanie práškových farieb (plastov) pri nanášaní na vodivé výrobky umiestnené v elektrostatickom poli pomocou elektrostatického, alebo elektrokinetického nanášacieho zariadenia (pištole). Zachytená farba môže byť znovu použitá na úpravu výrobkov. Kabína je určená pre jedného pracovníka, tvorí jedno ručné pracovisko s jedným nanášacím zariadením (striekacou pištoľou). Kabína je vybavená sadou filtračných vložiek, ktoré slúžia na zachytávanie práškovej farby, ktorá sa nezachytila na výrobku. Prefiltrovaný vzduch je vháňaný naspäť do miestnosti, čo má za následok minimalizáciu tepelných strát najmä v zimných mesiacoch.

Tomáš Tomaško

Osloboditeľov 43, 040 17 Košice

 

Tel : +421905574172

Tel : +421905424418

 

Email 1: aries@aries.eu.sk

Email 2: komaxitaries@gmail.com

 

IČO : 32528361

DIČ: 1020651225

IČ DPH : SK1020651225

Copyright ©  2024 Tomáš Tomaško – ARIES   |  All Rights Reserved   |   Designed & Developed by Tomáš Grendel